۱۰:۴۲ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۲۹

در غم میومیو هاش

پیشی نبودنت را

چه پول ها كه به دختر گلفروش چهارراه دادم. نه ندادم. کنسرو هایت گران بود! آخرش هم دستم نمك نداشت و مُردی! چرا؟
چرا مُردي پيشی؟
چرا؟
جواب دادی و گفتی كه من خوشم بی تو!
اجازه مي دهی از اين پاسخت قانع نشوم؟

۱۱:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۲۷

تیپ شخصیتی مصرف طلب

مصرف میکنم پس هستم!

پزشک معالج این افراد عمدتا 6 نوبت هایپر گردی با حداقل 100 پیامک برداشت حساب برایشان تجویز میکند و در همان جلسات اول مداوا میشوند.

حذف 4 صفر از پول

۱۱:۴۸ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۲۵

خاطرات له شدن زیر چرخ های توسعه

بزرگی می‌گفت!

پدرم تشخیص میدادند که خوردن قاقالی‌لی و خروس قندی موجب تخریب امنیت ملی دندان ها و همچنین تشویش اذهان عمومی بچه های کوچه میشود، ما هم میپذیرفتیم و پول تو جیبی و عیدی های ما برای خودمون(با تأکید) در صندوق ذخیره ی درماندگان ذخیره میشد

۲:۳۳ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۲۲

توصیه های کارشناسانه

لیاقت سگی

کودک شما باید بداند او فقط بچه شما نیست و سگ شما هم پدرومادر دارد و اگر کودکتان به شما گفت «پدر سگ» دیوار را گاز نگیرید حرف حق جواب ندارد.

۲:۲۷ ب.ظ 

مالیات بر ریه

شهروندانی که پنجره‌های خانه‌شان مجهز به شیشه رفلکس بوده موظف به تعویض شیشه یا چسباندن روزنامه از سمت خارج به پنجره‌ها هستند؛ شهروندانی که از این امر سرپیچی نمایند شیشه‌هایشان توسط شهرداری جمع خواهد شد.