رادیو طنزیم/ قسمت چهارم
مصاحبه ی اختصاصی با ابن سینا!

مصاحبه ی اختصاصی با ابن سینا، در چهارمین قسمت طنزیم…
رادیو طنزیم را یکشنبه ها با هندزفری گوش کنید!!عنوان