telegram

۱۱:۳۶ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۲۱

گزیده ی دکتر سلام۱۳۱

معاون وزیر بهداشت: اگر مردم ندارند بخورن چرا از چاقی رنج می برند؟