آیتم طنز
آزادی فلسطین از آنچه در خیال خامتان تصور می‌کنید نزدیک‌تر است!

 

قسمت دوم چت‌روم : اتاق جنگ

نویسنده: میلاد سعیدی

تدوینگر: محمدحسین خراسانی

ثبت ديدگاه
عنوان