طنز دفاع مقدس
آیتم طنز خمپاره| عملیات روانی با کله پاچه

 
آیتم طنز خمپاره به مناسبت هفته دفاع مقدس با اجرای رضا احسانپور.

ثبت ديدگاه