آیتم طنز
اتوبوس مجانی

 

قسمت سوم آیتم نشست خبری

بازیگر: سیدحمید علیزاده

ثبت ديدگاه