آیتم طنز
افسانه شجاعان

 

چت‌روم

قسمت ۳

آنچه بر رژیم اشغالگر و دوستان گذشت…

و آنچه می‌گذرد…

نویسنده: میلاد سعیدی

تدوینگر: محمدحسین صادقی

ثبت ديدگاه
عنوان