آیتم طنز
حق وتو چه بود و چگونه؟

 

تاریخاتور

قسمت سیزدهم: حق وتو چه بود و چگونه؟

نویسنده: فرزانه زینلی

کاریکاتوریست: علی زارع

گوینده: امیرحسن محمدپور

تدوینگر: محمدحسین دهقان

ثبت ديدگاهعنوان