راه راه ۱۱۰

 

راه راه: صد و دهمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸، منتشر شد. 
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ سان دیدن با سیخ و پتو
⭕ دو لاشخور و یک کفتار
⭕ کاندیدا نسل پیر و جوان
⭕ حرف اضافه
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه