راه راه ۱۱۶

راه راه: صد و شانزدهمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ منتشر شد. 
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ دزدان دریایی کروناپیب
⭕ هالوماسکین
⭕ اختلاس فقط یک عدد است
⭕ یک کف دست
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه