ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۲۸

راه راه: صد و بیست و هشتمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه ی وطن امروز در تاریخ پنجشنبه نهم مرداد ۹۹ منتشر شد.

آنچه در این شماره می خوانید:

⭕️ آمادگی شون سرریز کرد

⭕️ قصدش مذاکره بود

⭕️ رنگ فقط صولتی

⭕️ در جست و جوی شغل

⭕️ عدالت و انتقام در صحن علنی مجلس

⭕️ تعرض کدومه

و کاریکلماتور، کاریکاتورها و دوبیتی های جذاب و خواندنی!

ثبت ديدگاه