ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۵۵

راه راه:

صد و پنجاه و پنجمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز- ۲۸ اسفند- منتشر شد.

در این شماره از طنز راه راه به موشکافی صحبت های روحانی پرداخته شد. رئیس جمهور گفته بود: با وجود همه سختی‌ها، در کشور قحطی و صف طولانی کالا وجود ندارد.

آنچه در باب این موشکافی خواهیم خواند:

✅ تیتر روحانی| وعده های پفکی

✅ تیتر سختی ها| دوشواری های ریاست جمهوری/ فقط با تو

✅ تیتر صف طولانی| خدا نکناد/ صف یعنی چه؟

✅ تیتر کالا| کالا و ما ادراک کالا

✅ تیتر وجود ندارد| یک بحث پیچیده فلسفی

ثبت ديدگاه