ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۶۳

راه راه:

صد و شصت و سومین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز- ۳ تیر- منتشر شد.

 

در این شماره از طنز راه راه به موشکافی صحبت های وزیر خارجه آمریکا پرداخته شد. آنتونی بلینکن گفته بود: انتخابات ریاست جمهوری ایران آزاد و عادلانه نبود.

آنچه در باب این موشکافی خواهیم خواند:

✅ تیتر وزیر خارجه آمریکا| مصاحبه با وزارت خارجه آمریکا

✅ تیتر انتخابات| اثر جنس

✅ تیتر ریاست جمهوری | انتخابات متمدن

✅ تیتر خود| هوا را از من بگیر، آزادی را نه!

✅ تیتر عادلانه| انتخابات تویی، بقیه اداتو درمیارن

ثبت ديدگاه