ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۶۸

راه راه:

صد و شصت و هشتمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز- ۴ شهریور- منتشر شد.

 

در این شماره از راه راه به موشکافی صحبت های رئیس جمهور سابق افغانستان پرداخته ایم. اشرف غنی گفته بود: قضاوتم نکنید، فرار نکردم، مجبور شدم کشور را ترک کنم، باز می‌گردم.

آنچه در باب این موشکافی خواهیم خواند:

✅ درس هایی در محضر استاد زیباییان

✅ تقلب

✅ فرام فرارهای قدیم

✅ هرکی پشت سرم غیبت کنه سوسکه!

✅ آخرین فال اشرف

✅ فرهنگ لغت کدخدا

✅ لزوم صدور اصغر فرهادی

✅ ایهام هام

ثبت ديدگاه