ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۷۰

راه راه: صد و هفتادمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز -۱۸ شهریور- منتشر شد.

در این شماره از راه راه به موشکافی صحبت های وکیل مهدی هاشمی پرداخته ایم که گفته: هیچ اخطاری مبنی بر لزوم بازگشت مهدی هاشمی به زندان ابلاغ نشده است!

✅ فرهنگ لوغات

✅ بازآید به زندان، غم مخور…

✅برای مهدی هاشمی به جای اخطار، چه پیام هایی می آید؟

✅ مرخصی هاشمی گونه

✅ مصرفِ کم، حبسِ کم

✅ مرغ همسایه طاووسه

ثبت ديدگاه