راه راه ۱۷۷

صد و هفتاد و هفتمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز -۲۰ آبان- منتشر شد.

 

در این شماره از راه راه گرانی شهر تهران را زیر ذره بین برده ایم. طنزها و دوبیتی های راه راه را از دست ندید!

 

ثبت ديدگاه