راه راه ۲۲۴

دویست و بیست و چهارمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز –۲۹ دی– منتشر شد.در این شماره از راه راه عزای انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا برای یک جاسوس و همچنین موضوعات روز را زیر ذره بین برده ایم. طنزها و اشعار و کاریکاتورهای راه راه را از دست ندید.

ثبت ديدگاه