ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۵۸

 

صد و پنجاه و هشتمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز-۲ اردیبهشت- منتشر شد.

 

در این شماره از طنز راه راه به موشکافی صحبت های رئیس جمهور پرداخته شد. روحانی گفته بود: اگر بگوییم دوران دولت یازدهم و دوازدهم دهه‌ی پیروزی و نجات ملی بوده است، اشتباه نگفته‌ایم.

آنچه در باب این موشکافی خواهیم خواند:

✅ تیتر دولت یازدهم| خداراشکر کری سبیل نداشت

✅ تیتر دولت دوازدهم| بکوش تا آسایش در نگاه تو باشد … 

✅ تیتر دهه پیروزی| ای صاحب کلید

✅ تیتر نجات ملی| کمدین برتر

✅ تیتر اشتباه | اشتباه نکنید / گره گشایی

و کلی طنز و دوبیتی و کاریکاتور دیدنی و خواندنی

ثبت ديدگاه