آیتم طنز
طوری که طوفان الاقصی غافلگیرشون کرد

 

قسمت اول چت‌روم: صبح شنبه

صبح شنبه ۷ اکتبر را در گروه‌های صهیونیستی ببینید!

نویسنده: میلاد سعیدی

تدوینگر: محمدحسین خراسانی

ثبت ديدگاهعنوان