مردم از کدوم دسته اند؟

با توجه به اینکه آقای جهانگیری گفته «بانک‌ها از مظلوم ترین بخش‌ها هستند»، به سوال زیر پاسخ دهید:

مردم از … بخشها هستند.
۱) شاسکول ترین
۲) بدبخت ترین
۳) خنده دار ترین
۴)پولش رو بخور یکی هم بزن توی سرش ترین

ثبت ديدگاه
عنوان