مرگ تدریجی یک رؤیا

ساخت و تحویل موفق دومین نفتکش ایرانی ونزوئلا 

ثبت ديدگاه