نیروی هوایی آمریکا!

با هشدار نیروهای سپاه پاسداران، بالگردهای آمریکا که در خلیج فارس بلند شده بودند، مجبور به نشستن روی ناوشان شدند.

ثبت ديدگاه
عنوان