هر چی جیبمون بگه!

نماینده کنگره آمریکا: آمریکا از جنگ‌هایی که برایش نفع مالی دارد حمایت می‌کند.

ثبت ديدگاه