انیمیشن طنز
چیزایی که از زمان شاه بهمون نگفتن!!

 

کلیپ نخسوزاً پخش شده در بیست و پنجمین شب طنز انقلاب اسلامی

شاعر: امین شفیعی
انیمیشن: سید محمدجواد طاهری

ثبت ديدگاه