راه راه: شماره نود و هفتم ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸، منتشر شد.
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ آشغال و پسماند آوردین، نفت کشتون رو بردیم
⭕ اجاره خانه را ندهید
⭕ گوسفند
⭕ دوبیتی
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

راه راه

ثبت ديدگاه