هاشمی رفسنجانی: بخش زیادی از نیروهای نهاد ریاست جمهوری فقط جدول حل می‌کنند.

۱۳۹۵۱۰۰۷۱۵۵۲۳۸۷۰۴_photol-2

ثبت ديدگاه
عنوان