گزارش

شکست ترامپ در نگاه کاریکاتوریست های جهان

«... با شکست ترامپ در انتخابات و رد این شکست با طرح تئوری تقلب بار دیگر زمینه برای واکنش کاریکاتوریست‌ها به این جریانات فراهم شد. سایت راه راه در این گزارش گلچینی از چند تصویر کاریکاتوری مرتبط را انتخاب کرده است که در ادامه می‌بینیم: ...»

گزارش

گلچین کاریکاتورهای انتخابات آمریکا

با داغ شدن بحث انتخابات آمریکا به سراغ کاریکاتورهایی با این موضوع رفتیم و گلچینی از بهترین کاریکاتورهای جهان را در ادامه این گزارش آوردیم...