پیشخند

کار کدوم آقازاده ست؟!

حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری نیست
نتیجه حمایتتون شده این؟!

پیشخند

شکست عشقی در صف مرغ!

اول رأی بیاورید بعد برنامه هایتان را اجرا کنید
از ما یاد بگیرید. ما خودمون هشت ساله رای آوردیم ولی هنوز برنامه هایمان را اجرا نکردیم.

پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

میوه سرطانزا؛ آری یا نه؟

تمرکز بایدن مذاکره با ایران است
برگرفته از کتاب دلفین ها پرواز می‌کنند.

پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

تیمور لنگ زمانه ات را بشناس

زجرکش بورس یا شوک درمانی
هیچکدام! جبران کسری بودجه

پیشخند

این زبان نفهم ها!

سرپیچی مرغ ها از قیمت دستوری 20هزار و 400تومان
- هر چی میکشیم از این حیوونات زبون نفهمه. بیچاره مسئولامون که هرچی دستور میدن اینا اطاعات نمیکنن!