پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

جام جهانی کرونا

باید ناز اصلاح طلبان را هم بکشند
- تو خونه هم معمولا ناز بچه لوس تر و نفهم تر رو زیاد میکشند

پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

راه حل تضمینی ازدواج آسان

- درآمد صادرات 120شاخه گل معادل یک بشکه نفت است
پس برای اسان‌تر شدن ازدواج میتونیم شب خواستگاری و روی ماشین عروس از بشکه نفت استفاده کنیم

پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

ما که هوا نداریم بازم هواتو داریم؟!

- بازگشت غنی سازی به فردو
حالا اون فروشنده بتن‌ها رو پس میگیره؟

پیشخوار

چشم بسته

- ابراز «شرمندگی» تنها اقدام رزم حسینی در صنعت خودرو
داره آماده میشه برای دبیری سازمان ملل.

معرفی کتاب

قاطران جنگی

اما به خاطر مجروحیت و جانبازی دیگر مانند قبل توان جنگیدن ندارد از این رو به فرماندهی گردان ذوالجناح برگزیده می شود تا با کمک چند نفر دیگر قاطرهایی تربیت کنند که در شب های عملیات با حمل آذوقه و مهمات کمک رزمندگان باشند.