معرفی کتاب

پیری جمعیت

کتاب "چه کسی ما را هل می‌دهد" شامل 90 داستان کوتاه به قلم یک مرد 90 ساله  است که به دلیل کهولت سن از نوشتن داستان بلند اجتناب کرده است. این کتاب برنده جایزه تندیس مرد 150 ساله شده است

روشنفکران در مصاحبه ای عنوان کردند

خیلی نپّره!

- هدف آمریکا از تحریم کردن کشور ایران چیه؟
+ اونا از پیشرفت ما میترسن.
_ آفرین... یعنی شما فکر میکنید از اینکه ایران روز به روز در حال پیشرفته، نگران هستن؟
+ بله... صد در صد
_ به نظرتون باید دربرابرشون چیکار کنیم؟
+ پیشرفت نکنیم