آزاد راه ۱

اولین شماره ویژه نامه هفتگی راه راه در روزنامه فرهیختگان با عنوان «آزاد راه»، در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۶، منتشر شد

آنچه در این شماره می خوانید:

?فحش های اداری
?وصیت نامه نیسان آبی
⚪️پیر ما گفت بسته اینترنتی بخرید
⚫️ابه من می گویند ماهیتابه، به سوییچ هم گوش پاک کن!
?گرمه لامصب
?و …

آزاد راه، چهارشنبه ی هر هفته در روزنامه فرهیختگان منتشر می شود.

ثبت ديدگاه
عنوان