آزادراه ۳

شماره سوم ویژه نامه هفتگی راه راه در روزنامه فرهیختگان با عنوان «آزاد راه»، در تاریخ۸ مرداد ۱۳۹۶، منتشر شد

آنچه در این شماره می خوانید:

?فرار مغرها با پراید
?بیانیه جمعی از صاحبان مشاغل مرتبط با تریاک
⚪️رفیق بی کلک یخچال
⚫️فحش های همسایه داری
?می تونم ازتون طلاق بگیرم؟
?و …

ثبت ديدگاه
عنوان