برگی از خاطرات آقای هاشمی

حالا که بحث حاج آقا به مناسبت سخنان ارزشمندشون درباره کنار گذاشتن قدرت نظامی رو بورسه بد نیست یادی هم کنیم از اهمیتی که ایشون به تحصیل فرزندانشون میدادن:

«غلامرضا آقازاده» وزیر نفت آمد.
گفتم به مهدی کارمحدودی واگذارشود که مزاحم درس او نباشد. قرار شد در هیأت مدیره سکوهای پارس جنوبی باشد.
خاطرات هاشمی رفسنجانی، ۱۷ آبان ۱۳۷۱

ثبت ديدگاه
عنوان