رادیو طنزیم/ قسمت ششم

راه راه: فاجعه ی منا تقصیر چه کسی بود؟
با ما به رسانه های عربی سری بزنید.
این یکشنبه ششمین قسمت از رادیو طنزیم را با هندزفیری گوش کنید!!?

ثبت ديدگاهعنوان