رادیوطنزیم قسمت نهم/چرا شکر نعمت نمی کنید؟

آیا می دانید در ونزوئلا تورم چند درصد است؟!
چرا شکر نعمت نمی کنید؟
سوالات دیگر رئیس جمهور را در قسمت نهم بشنوید!

رادیو طنزیم را «یکشنبه ها» با هندزفری گوش کنید!! ?

ثبت ديدگاهعنوان