قسمت یازدهم رادیو طنزیم/ چگونه مرد لحظه های سخت شویم؟!

چگونه مرد لحظه های سخت شویم؟
راه های اولویت بندی کار ها در شرایط خاص چیست؟
پاسخ این سوالات و سوال های دیگر را،
فقط در رادیو طنزیم این هفته بشنوید

ثبت ديدگاهعنوان