راه راه وطن امروز ۱۸

راه راه:  هجدهمین شماره ویژه نامه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ  چهارشنبه یکم آذر ۱۳۹۶ منتشر شد.

آنچه در این شماره می خوانید:

⭕️ مهر خوب است یا اجتماعی؟

⭕️ کفتر کاکل به سر، هوی هوی!

⭕️ هرکی هرکی

⭕️ مصاحبه با محمدحسین مهدویان

⭕️ و… کاریکاتورها و آگهی های جالب و دیدنی

ثبت ديدگاه