۱۱:۵۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

من و بادام و بابام

پهن باید کند ریاضت کش

لُنگ خود را مقابل پاهام

من از او میکشم ریاضت بیش

چون که کلا ندیده‌ام بادام !

آمار بیکارها در برجام

۱۲:۲۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۷

بلانسبت

مگر شرق از تو می‌گیرد روتیتر و زیر تیترش را

که اخبارش شده پر از حواشی اراذل‌‏ها؟

بگو، از حق که پنهان نیست، از ملت چرا پنهان؟

مدال و سکه‌ی برجام کو؟ کو آن تراول‌‏ها؟

امضا جان کری تضمین ست

۵:۱۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۵

چرا امضای کری تضمین است

امضای کری کاملا شبیه چوب گلف طراحی شده؛ آن هم نه چوب وود که همینطور هرتکی بکشند زیر توپ هر کجا رفت رفت! بلکه به صورت دقیقی شبیه چوب پاتر است که از آن برای ضربه دقیق نهایی استفاده می‌شود که توپ را در چاله هدف می‌اندازد و طراحی این حرف در امضای کری بسیار حساب شده است و نشان از دقت کامل اجرای قرارداد امضا شده دارد.

دستاورد برجام

۳:۳۹ ب.ظ 

امضای کری تضمین است!

خاصیت صنعتی

دایی حسن از غصه زمین‌گیر شده

شش هفته دوای دخترش دیر شده

تحریم نرفته، پس چه تدبیر شده!؟

بیکار به فکر دخترش پروین است

گفتند که امضای کری تضمین است