رشته توئیت ایالات متحده در مورد سند ایران و چین

جیغ بزن لعنتی

4/ ایالات متحده آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران را متوقف می‌کند تا خدایی ناکرده زبانم لال این پول‌های بی‌زبان که متعلق به مردم ایران هستند، در حلقوم چشم بادامی‌ها ریخته نشود.

انتشارات کتابچران منتشر کرد

خجالت نکش

تا به کاخ سفید برسم ترامپ زنگ زد و گفت از حمله به ایران منصرف شده. تلفن را قطع کردم و داد زدم الان وقتش بود احمق کله پوک. راننده برگشت و گفت بچه به دنیا اومد قربان؟»

عقل جن

چینچای

کیش را هم می‌فروشی و ابوموسی و قشم
میشود ایران پر از سرباز چینی همچنین