تفسیر و تحلیل شعر

طنز روز | ساقی ظریف و باده لطیف و زمان شریف

از این منظر می‌توان مولانا را بر خلاف برخی روحانیون زمان خود مانند ‌«شیخ حسن تابع مغربی» از حامیان مطرح برد-برد ولی اول ما با انجام تعهدات حسن نیت ثابت کنیم بوده و وی را باید حامی این قانون دانست...

سالروز امضای مرحوم برجام

برنامه جامع صدروزه

شنبه هفته آینده

این‌که برنامه از کی و کدام روز هفته شروع شود کاملا بستگی به اهداف و علائق شما دارد و همچنان به خودتان متذکر شوید تا تاریخ تاریخ است برنامه صد روزه هست؛

فیلمنامه فیلم دستاوردهای دولت

دلفین های پرنده

بایدن نفس عمیقی می کشد و به صندلی تکیه‌ می‌دهد و می‌گوید: کم آوردم کاملا... دارم دیوونه میشم از دست روحانی، نه مذاکره می‌کنه نه باج میده و نه حتی یه لبخند میزنه که آدم دلش خوش بشه که امیدی هست....