شوخی با تیتر روزنامه‌های 18 آبان 1402

تخلیه نگرانی

گزارشگر ویژه سازمان ملل: دستور اسرائیل درباره تخلیه شمال غزه جنایت جنگی است
–  و در ادامه افزود: «حتما گزارش میدم تا بچه‌ها ابراز نگرانی کنن‌.»

شوخی با تیتر روزنامه‌های 2 آبان 1402

ختم وجدان

اسرائیل در برزخ حمله زمینی
– یا کرام الکاتبینِ مقاومت اسلامی

هفته نیوز

قتل‌های گرمایشی

رییس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کرد: «ما منتقدان رو بی شناسنامه نمی‌دونیم.»
جا دارد از همین تریبون یاد و خاطره شخصی را زنده کنیم که اگر کسی به برجامش، نگاه انتقاد آمیز می‌کرد، بی‌هویت و بی‌شناسنامه خطاب می‌شد و طرفدارانش امیرکبیر و کوروش کبیر زمانه!

طریقه‌ی ظریف ارتباط با دنیا!