اسکرین شات پیامک ها

اگر وزارت خارجه مثل وزارت بهداشت پیامک میزد…

پیامک های وزارت خارجه با پیش شماره v.khareje

عواقب بی اعتنایی به کدخدا

تفنگ بادی

به هر حال ممکن است یک جایی حرف آدم زمین بیفتد (8 بار بنویسید من خندیدم سرم آمد و به 8 نفر ارسال کنید تا سرتان نیامده)

نیاز به اصلاح در کتب درسی

اصلاح سعدی

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند
تاثیرات منفی:
جلوگیری از عادی سازی روابط بین المللی
دخالت بی جا در کشتار ملت هایی که به ما ربط ندارد

وضعیت دولت

صبح جمعه‌ای

گرچه دیر است و تپه‌ها شد فتح
ما در این هفت ماه فهمیدیم؛