اشکالات جلیلی با رسم شکل!

کاربرد نهج البلاغه برای رئیس جمهور

شوخی با تیتر روزنامه‌های 11 تیر 1403

کدخدا اخمش هم قشنگه!

جلیلی: آیا دوباره می‌خواهیم معطل اخم فلان کشور شویم؟
– اخم کدخدا هم براشون قشنگه!

خب خب خب! امروز چطور جلیلی رو مسخره کنم؟!
عنوان