وارد شدن چه آسان، خارج شدن محال است!

بدون شرح!

اندر احوالات خبرنگاری در عصر مجازی

خبر حرمت داره

دیرینه‌شناسان معتقدند که از زمان انسان‌های اولیه تا انسان‌های قبلِ ماییه (!) خبر، خبر بود. یعنی هر چیزی، خبر نبود. متوجهید که؟! فقط خبر، خبر بود که جمعش می‌شد اخبار!
عنوان