شوخی با تیتر روزنامه‌های ۲۲ اردیبهشت ۱۴٠۳

تا سال ۲٠۵٠

شرق
محسن هاشمی: مسیر ممیزی و تفاهم در انتشار خاطرات آیت‌الله

به حول قوه الهی با همین شیب خاطرات تا سال 2050 تموم میشه.

شوخی با تیتر روزنامه‌های ۳ اردیبهشت ۱۴٠۳

کامبک و زهرمار

خراسان
اذعان رسانه‌های خارجی به آسیب دیدن پایگاه نواتیم
_عه! این ترقه بازیا که همش رهگیری شده بود سلاطین!

شوخی با تیتر روزنامه‌های ۲۶ فروردین ۱۴٠۳

شوخی می‌فرمایید

آسیا:
سختگیری بانکی؛ دست‌انداز تولید
یک کارمند بانک: جدی می‌فرمایید؟ پس ما این وامای مبلغ بالا رو از کجا میاریم؟!

شوخی با تیتر روزنامه‌های ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

از مو باریک‌تر

جوان
اصلاح‌طلبان پیش از انتخابات یکدیگر را رد صلاحیت کردند
_افسانه‌ای به نام رفاقت
عنوان