فتوکاتور روز

فتوکاتور| متن ها جا به جا شده!

عکس های روز را با لبخند ببینید!

نظر تنی چند از نمایندگان

شفافیت آرا، آری یا نه؟

- شما از علنی شدن رای‌تون نمی‌ترسید؟
+ چرا بترسم؟ من همیشه با شجاعت و قاطعیت رای ممتنع میدم. از شفافیت آرا هم نمی‌ترسم.

پاسخ علمی به شایعه هزینه رفت و آمد نمایندگان

پیاده، خط یازده

 مجموع لیتر بنزین مصرفی نماینده برابر است با ۱۳۳.۳۳ با گردش رقم ۳ تا بی نهایت؛ که آن را به سمت بالا گرد می‌کنیم و سپس با تقسیم آن بر مقدار ثابت هر کیلومتر، جابجایی نماینده چیزی در حدود 14 کیلومتر در هر رفت و آمد به دست می‌آید

درباره شیرینی و رشوه

شیرینی ات را قورت بده

+ پس مبالغ بالای ده میلیون مصداق رشوه محسوب میشن؟
- خیر، بالای ده میلیون شیرینی تر به حساب میاد که اون هم طبقه بندی خودش رو داره