چالش مصرع سوم با موضوع رکورد زدن میزان ثبت‌نام برای انتخابات مجلس

تا کور شود هر آنکه نتواند دید

ویژه‌نامه ورودی‌های جدید

پا به راه ۷

وکیل الرعایا در جست‌وجوی باغ

هیس! خریدار صحبت نمی‌کند…

با شروع مناظره متوجه شدیم که چه غلط‌ها! این را کدامین بی‌حیایی در دهان مصرف‌کننده انداخته است؟ پس سود تولیدکننده چه می‌شود؟ چقدر مصرف‌کنندگان دنیاپرست شده‌اند که می‌خواهند هیچ دغدغه‌ای برای زندگی نداشته باشند. عمر دست خداوند است و وسایل و افراد، مأمور پروردگار.

نطنز 26

ما گل‌های خندانیم تقدیم می‌کند…