کاندیداهای ماندگار!

شوخی با تیتر روزنامه‌های 16 آذر 1402

احساس پاک

زوجین به احساسات یکدیگر توجه کنند
– نه فقط به جیب همسرشان!

شوخی با تیتر روزنامه‌های 13 آذر 1402

جایگاه شاد

رئیس کل بانک مرکزی: صندوق تثبیت ارز ایجاد می‌شود
– ارز: من در جایگاه خود احساس راحتی دارم.

شوخی با تیتر روزنامه‌های 12 آذر 1402

قانون تلخ

فساد 3 میلیارد دلاری در واردات چای
– چایی همین‌جوری تلخ بود، دیگه زهرمارش نکنید.
عنوان