آداب مهمانداری از زبان پیامبر اسلام(ص)
اخلاق را با لبخند بیاموزیم

آداب مهمانداری

راه راه: کدام گزینه صحیح است؟ شما تا آخر عمر فرصت دارید جواب درست را پیامک کنید.
«رسول خدا (ص) به امیرمومنان فرمود: ای علی! مهمان را…»
الف) به خانه راه نده، فرزندت را بفرست دم آیفون تصویری و به او بیاموز اگر نصرت آقا همسایه روبرویی دم در است بگوید: بگو بابام خونه نیست ، بگو بابام خونه نیست… .
ب) به صحبت بگیر، از گرانی میوه و تورم بی‌سابقه قیمت رب گوجه و قیمت‌های کمرشکن مواد گوشتی و لبنی سخن بگو، تا از شرمندگی فراوان به جز آب چیز دیگری از گلویش پایین نرود و یقین کند مسبب همه بدبختی‌ها و بی‌کفایتی‌هاست.
ج) خوب بشناس و نقاط ضعفش را کشف کن. خب این هم از نقل مجلس! ماشاءالله خودتان استادید محضر شما تلمذ کنیم بهتر است.
د) به کار بگیر، کاری به او بسپارید از هفده نسل قبل اجدادش جلوی چشمش بیاید و همزمان هزاران درود نثار همشیره ابوی تان کند.
هـ) گرامی بدار، اگرچه کافر باشد.

«برگرفته از کتاب مفاتیح الحیات»

 

ثبت ديدگاه