از میان آثار اولین جشنواره سراسری کارتون استکبارستیزی
استکبارْتون – مجموعه دوم

محمود برخورداری

سجاد رفیعی

سعید صادقی

پژمان علیپور

پویا عبدلی

محمدعلی خلجی

جواد تکجو

عفت امجدی‌پور

داریوش مهردلان

علی شفیعی

ثبت ديدگاه
عنوان