رمزگشایی روحانی؛ تیترِ #اشتباه
اشتباه نکنید!

راه راه:
آقای روحانی خیلی با ما مردم مهربان است و به اشتباهات‌مان با دیده اغماض می‌نگرد. مثلا همین که گفته اگر بگوییم دوران دولت یازدهم و دوازدهم دهه پیروزی و نجات ملی بوده است اشتباه نگفته‌ایم. در حالی که ما خودمان می‌دانیم اشتباه گفته‌ایم، چون بحث پیروزی و نجات ملی برای این دولت کار یک دقیقه است و یک دهه وقت لازم ندارد. اصلا تفریح دولت پیروزی و نجات ملی است. یعنی خسته که می‌شوند می‌گویند برویم یک دست نجات ملی بزنیم. حتی دیده شده بعضی از اعضای دولت می‌توانند به صورت چشم‌بسته یا دست‌وِل پیروزی بیافرینند. برای همین آقای روحانی به دولت یازدهم و دوازدهم می‌گوید «دهه». چون در این هشت سال در زمینه پیروزی و نجات ملی جوری به خودکفایی رسیدیم که دولت بعدی تا دو سال، هر وقت پیروزی و نجات ملی لازم داشت می‌تواند از نجات‌ملی‌هایی که دولت روحانی اضافه آورده بردارد و استفاده کند. حتی برای بیشتر از دوسال هم حرفی‌ نداشتند ذخیره کنند، حیف که خراب می‌شد!

 

 


 
✅ موشکافی صحبت های رئیس جمهور که گفته بود: اگر بگوییم دوران دولت یازدهم و دوازدهم دهه‌ی پیروزی و نجات ملی بوده است، اشتباه نگفته‌ایم.
 

ثبت ديدگاه