جدّی‌ترین ویژه‌نامه طنز ایران
ایران ۲۵

بیست و پنجمین شماره ویژه‌نامه طنز ایران در ضمیمه ایران جمعه، امروز پنجشنبه -۲ شهریور ۱۴۰۲- منتشر شد.

ثبت ديدگاه