کاری از علی زکریایی
ترانه طنز “مد”

ترنه طنز “مد” با صدای علی زکریائی و ترانه ی آرزو مرجانی کاور شده بر روی ترانه ی “کیسه” ساخته ی اقای کریستوف رضائی

 

 

ثبت ديدگاهعنوان