تست چار گزینه ای

راه راه: تست چار گزینه ای

۱- در زمان فاجعه منا چه کسی در نیویورک به سر می‌برد و حاضر نشد سفرش را برای این فوریت رها کند؟
?عمه‌اوباما
?مادر چاوز
?حسن روحانی
?فرانچسکو توتی

۲- وقتی بدن‌های زنده را همراه اجساد بی‌جان شخم می‌زدند و بار کانتینر‌ها می‌کردند و هر لحظه به تعداد شهدا اضافه می‌شد، وزیر امور خارجه کدام کشور در نیویورک به سر می‌برد و تا یک هفته بعد به کشورش برنگشت؟
?همه‌کشورها
?کشور ما
?کشور اونا
?چنین کشوری نداریم

۳- ماجرای حمله به سفارت عربستان چند روز بعد از حادثه منا رخ داد؟
?فرداش
?هفته بعدش
?ماه بعدش
?صد روز بعدش

۴-در این صد روز فشارهای حقوقی و سیاسی دولت روحانی از چه طریقی جاری شد که کسی ندید؟
?خودکار پرت می کردند به عکس ملک سلمان
?رو دیوار خونه‌ش فحش می‌نوشتند
?زنگشو می زدند فرار می‌کردند
?می‌خواستند فشار ایمیلی وارد کنند ولی ایمیل‌هاشون سِند نمی‌شد

۵-اگر ماجرای حمله به سفارت نبود این «دیپلماسی خفت بار» را پشت چه چیزی پنهان می‌کردند؟
?پشت درای بسته
?پشت دریا شهریست
?گل پشت و رو نداره
?پشت دولت قبل

۶-دروغگو را کجا می‌برند؟
?جهنم
?جهَندم
?کاخ ریاست جمهوری
?همه جا بجز کاخ ریاست جمهوری


ثبت ديدگاه
عنوان