سلاح منافقین از دهه 60 تا امروز!
جلادهای هشتگ ساز

راه راه: بازنشر به مناسبت سالروز عملیات مرصاد

ثبت ديدگاه