سلاح منافقین از دهه 60 تا امروز!

جلادهای هشتگ ساز

بازنشر | غول طلا

دزدان دریایی کرونائیب

دیکتاتور مجازی

تحریمی که در خونه ی هر خوشحالی می‌خوابد