حیف که توهم بود!

یادش بخیر. پارسال همین روز یه تفاهم نامه ای امضا شد که خودش به تنهایی
پول بود…
آب بود…
بارون بود…
ابر بود…
ولی حیف که توهّم بود!

ثبت ديدگاه
عنوان